{{user.user.fullname}}

Y bạ điện tử

“Sổ y bạ điện tử - Nơi lưu giữ thông tin về lịch sử khám chữa bệnh và quá trình điều trị của bạn dưới dạng kỹ thuật số một cách tập trung. Với y bạ điện tử, bạn có thể:
• Dễ dàng theo dõi được tình trạng sức khỏe của mình
• Cho các bác sĩ xem được lịch sử khám chữa bệnh của mình để dựa vào đó đưa ra kết luận nhanh chóng và chính xác nhất”

Tạo Hồ Sơ

Nam
Nữ